Ocierasz się…

*   *   *

Ocierasz się o moje wargi
I wilgotnieją

Słowa gładko się odrywają
Od ust
Bez znaczenia

Ja się lekko śmieję jakby
Podniosły się z ziemi wszystkie pióra
Roztrzepanych aniołów

Stwarzam świat
Z niedopowiedzeń